Tłumaczenia handlowe i prawnicze

Przekłady tekstów z branży handlowej czy prawniczej mogą mieć wpływ na ważne decyzje życiowe bądź biznesowe. Dlatego tak ważne jest, aby zawarte w umowach czy innych dokumentach informacje i dane były rzetelnie przetłumaczone z języka oryginalnego na obcy. W naszym zespole kładziemy nacisk na poprawność merytoryczną i dopasowanie kontekstu oraz użycie stosownej dla danej sfery terminologii.

Handel i prawo to dziedziny, które wyróżniają specyficzny język oraz szereg przepisów, jakie je regulują. Dlatego angażujemy do nich specjalistów, którzy mają jednocześnie wykształcenie językowe i branżowe. Jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości w materiałach źródłowych, zawsze je dodatkowo wyjaśniamy.

Tłumaczenia umów i aktów notarialnych

Tłumaczenia prawnicze i handlowe: umów, regulaminów, aktów notarialnych, zaświadczeń, orzeczeń sądowych, upoważnień, pełnomocnictw oraz innych dokumentów urzędowych, bądź biznesowych realizujemy skrupulatnie i terminowo. Oddajemy je z poświadczeniem tłumacza przysięgłego.

Służymy pomocą klientom indywidualnym, firmowym i instytucjonalnym. Zachęcamy Państwa do składania zleceń!